Discover-Antwerpen

De Schelde, levensader van Antwerpen


Stel je voor dat de toegang op de Schelde naar Antwerpen afgesloten wordt. Dat de haven niet meer bereikbaar is, dat de goederenstroom en bevoorrading stilvalt en dat meer dan 150.000 mensen werkloos worden...
We kunnen het ons nauwelijks voorstellen. En toch gebeurde dit in de 16de eeuw. Het duurde zelfs tot ver in de 19de eeuw voor de Schelde weer toegankelijk werd en de havenactiviteit in Antwerpen weer op gang kwam. 

Tijdens deze wandeling langs monumenten, kaaien en de rivier vertellen we het verhaal van deze levensader die Antwerpen tot de wereldstad maakte die ze vandaag is. 

We nemen je mee naar het 16de-eeuwse, 19de-eeuwse en hedendaagse Antwerpen. We tonen het belang aan van Antwerpen als havenstad in het verleden, het heden en de toekomst.

Dat de Schelde, de stad en de haven onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zal tijdens deze wandeling helemaal duidelijk worden.Discover-Antwerpen